Meer weten?

Stichting Skal Zwolle

Openstaande vacatures

Informatie Analist

Allereerst bestaat jouw werk uit analyseren: je analyseert behoeftes van gebruikers, in- en externe processen, informatie- en gegevensstromen en de informatiebehoefte, waarmee je knelpunten en verbetermogelijkheden vaststelt. Aan de hand van deze analyses kom je met onderwerpen en voorstellen voor verbeteringen in processen en informatievoorziening. Vervolgens stel je eisen en wensen op en modelleer je daarbij informatiestromen en processen. Tot slot kun je je goed inleven in de verschillende belangen binnen Skal en overzie je haar omgeving.

Data Integratiespecialist

Na de inwerkperiode ben jij verantwoordelijk voor het neerzetten van een gedegen integratie platform. Je ontwerpt, documenteert, analyseert en zorgt er hands-on voor dat het platform gaat functioneren.

Hierbij vertaal je data vanuit externe modellering naar het standaard Skal datamodel. Ook zorg je voor de technische integraties tussen databronnen, systemen en applicaties. Hierbij fungeer jij als Technical Lead; je begeleidt en ontwikkelt teamleden inhoudelijk bij de adoptie en in gebruik name van het nieuwe Integratie Platform.

Dit alles gebeurt, op een agile manier, in nauwe samenwerking met je collega-informatieanalisten en -dataspecialisten. Ook wordt er regelmatig afgestemd met stakeholders.

Meer weten?